close
Waar ben je naar op zoek?
Van -4 tot 40 celcius
24/7
Start nu direct Offerte aanvragen
Bel ons gerust voor informatie 0418-636300

Algemene voorwaarden

Nedcool is lid van Nekovri, de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van logistiek van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vriestransportbedrijven en koel- en vrieshuizen welke dienstverlening verzorgen voor derden.

Onze dienstverlening gebeurt volgens de Nekovri-voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam. Op verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden.

U kunt u de voorwaarden ook inzien en/of downloaden:
 
Start vandaag nog met jouw koelopslag
Interesse in opslag voor jouw producten? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden! Wij denken graag met je mee over de ideale opslag van jouw product.